Souvenirs

Kort na de bevrijding kwam, ondanks de schaarste aan materialen de souvenirindustrie op gang. Iedere bedrijfstak probeerde zo een graantje mee te pikken. Ansichtkaarten, bordjes van aardewerk en brochures en wat al niet meer. Vooral de boeken over de oorlog bleken al snel een bron die tot op de dag van vandaag nog altijd niet is opgedroogd.