Den Helder en het themajaar “75 jaar vrijheid”
In 2019 en 2020 zou in het gehele land een groot themajaar worden gehouden waarin we met elkaar zouden stilstaan bij het feit dat we dat jaar 75 jaar lang in vrijheid leefden na de Tweede Wereldoorlog. In het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties zouden er het gehele jaar vele activiteiten worden gehouden rond de thema’s oorlog en vrijheid. Zo ook in de gemeente Den Helder. Het themajaar opende met een bijzonder kunstwerk van beeldend kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. Eind januari 2020 stond “Levenslicht” op het Julianaplein en in de Spoorstraat. Het lichtkunstwerk bestaande uit 104000 lichtgevende stenen stond symbool voor het totaal aantal slachtoffers van de holocaust. Iedere gemeente kreeg een deel van het kunstwerk. Samen vormde dit één nationaal symbool . Na deze indrukwekkende gezamenlijke landelijke start moesten helaas de vele geplande activiteiten worden afgezegd door de Coronacrisis.

Aandacht voor de begrippen oorlog en vrijheid blijft!
Onze stad heeft in de oorlog erg geleden onder het oorlogsgeweld. In het heden wordt er vanuit Den Helder, door de Koninklijke Marine, op diverse plaatsen gewerkt aan vrede en veiligheid op plaatsen waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. Begrippen als oorlog en vrijheid zijn verbonden met deze stad en de gemeente Den Helder vindt het dan ook belangrijk aandacht te blijven vragen voor deze belangrijke thema’s. Dit is ook de reden dat zij het mogelijk hebben gemaakt de geplande activiteiten ook in 2021 te kunnen uitvoeren. Nu in het laatste deel van het jaar is er gelukkig weer wat mogelijk. Diverse organisatoren hebben dan ook de organisatie weer opgepakt en brengen hun activiteit tot uitvoer. Kijk in de agenda voor alle activiteiten.