In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven. In Den Helder zullen er in 2020 vele activiteiten georganiseerd worden rondom 75 jaar vrijheid. Den Helder heeft in de oorlog erg geleden onder het oorlogsgeweld. In het heden wordt er vanuit onze stad, door de Koninklijke Marine, op diverse plaatsen gewerkt aan vrede en veiligheid op plaatsen waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. Begrippen als oorlog en vrijheid zijn verbonden met deze stad en daarom omarmt ook Den Helder dit thema. 

Alle initiatieven staan in de agenda. Wilt u zelf een evenement organiseren rondom dit thema? Lees hier meer over op deze site!